Wednesday 3 August 2016

Yr Eisteddfod

Dw i'n dysgu Cymraeg. I'm a Welsh learner (still making many mistakes). Wythnos diwetha es i i'r Eisteddfod i helpu yn yr Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg (dydd Gwener i dydd Sul). Last week I went to the Eisteddfod to help in the Science and Technology Pavilion (Friday to Sunday). Mae hi'n fy Eisteddfod gyntaf. It was my first Eisteddfod. Bendigedig! Bydda yn mynd eto blwyddyn nesaf. Fantastic! I'll go again next year.
No comments:

Post a Comment